Podmienky
 
 1. Musite mat 18 alebo viac rokov. 
 2. Ste si vedomy, Ze stranky maju obsah iba pre dospelych a nemate s tym problemy.
 3. Zacinajuc vyuzivat sluzby, potvrdite, ze ste si precitali vseobecne obchodne 
podmienky, suhlasi s nimi a budete sa nimi riadit.
 4. Nepoznanie podmienok Vas nezbavuje povinnosti sa nimi riadit.
 5.Nie sme zodpovedni za: 
 5.1. Informacie, uverejnene na strankach uzivatelmi
 5.2. Ziadne straty, spojene s pouzivanim sluzby
 5.3. Chyby alebo neuplne sluzby prevadzkovatela SMS.
 6. Mame pravo bez predchadzajuceho upozornenia:
 6.1. Stranku pozmenit, ak je to potrebne.
 6.2. Pozmenit vseobecne obchodne podmienky, ak je to potrebne.
 6.3. Pozmenit ceny a obdobie dostupnosti sluzieb.
 7. Podmienky pre poskytnutie sluzby:
 7.1. Pre sluzby, ktore maju byt poskytnute, potrebujete zaslat 2 SMS.
 7.2. Cena za 1 SMS  1.58 EUR (including VAT)
 7.3. Zaslanim prvej SMS potvrdzujete, ze mate 18 alebo viac rokov.
 7.4. Po zaslani druhej  SMS Vam zasleme pristupovy kod ku sluzbe.
 
Full price :3.16 EUR (including VAT)
Support Email: support@beronata.com
Beronata Services LTD
Themistokli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus